nydb

Сензор за ток на ефекта на Хол

  • WBI221QN05-J1D
  • WBI221QN05-P2D
  • WBI024F21 Сензор за ток на ефекта на Хол със затворена верига
  • WBI222LY05-25 Сензор за ток на ефекта на Хол с отворена верига
  • WBI224LY05-25 Сензор за ток на ефекта на Хол с отворена верига
  • WBI224LY05-38 Сензор за ток на ефекта на Хол с отворена верига
  • WBI224LY05-50 Сензор за ток на ефекта на Хол с отворена верига
  • WBI251LY05-25 Сензор за ток на ефекта на Хол с отворена верига